Logga in

X
Psykolog Jakob Freil /Mental träning av hjärnans exekutiva funktioner med FitLight Trainer i gruppen Fitlight® / Studier hos Bobo-Konen (FL-801)
Psykolog Jakob Freil /Mental träning av hjärnans exekutiva funktioner med FitLight Trainer

Psykolog Jakob Freil /Mental träning av hjärnans exekutiva funktioner med FitLight Trainer

 • Översikt
 • Information
 • Leverans

Översikt

Artnr: FL-801

Produktinformation

Mental träning av hjärnans styrande (exekutiva) funktioner med FitLight Trainer

Mental hårddisk-träning med de lärande som aktiva producenter

 

Av psykolog Jakob Freil

 

 

Ju bättre du blir, och ju tätare du närmar dig den absoluta eliten i enidrottsgren, ju viktigare blir det att utveckla den mentala kapaciteten till att agera och reagera situationsrelevant. Tillsammans med fysiken är det i praktiken mentala aspekter, som åtskiljer de bästa från de nästbästa i toppidrott. Att utveckla hjärnans överordnade, styrande och koordinerande funktioner är en avgörande förutsättning för att toppoptimera idrottsmänniskors tekniska, taktiska och fysiska potential.

FitLight trainer bjuder på ett länge väntat sätt att bygga specialträning av den mentala kapaciteten direkt in i tekniska och taktiska övningar, som är relevanta för den speciella idrottstsgrenen.

 

Prioritering och simultan kapacitet

Förmågan att lyckas i elitidrott förutsätter, att du kan hantera många samtidiga informationer och på en bråkdels sekund kan prioritera relevant i de komplexa och ofta snabbt skiftande synintryck, som uppstår i nuet. Exsempelvis i omställningsspelet på basketboll- eller fotbollsplanen, där ett lag erövrar bollen, och bollföraren intuitivt skall kunna fatta lämpliga beslut och förstå möjligheter på en oförutsägbart, dynamisk situation, där anfallsriktningen skiftar. Här måste spelaren sigtsmæssige beslutninger og overskue mulighederne i en kompleks og dynamisk siförhålla sig sig till ofattbart många växlande informationer som med - och motståndare, domare, ropande åskådare, ljud och ljus – och bollen. Exempelvis spelfördelaren, som skall kunna överblicka den tillgängliga information om med- och motspelares placering, rörelser och intentioner och anpassa den till konstruktiv användning - och samtidigt hantera sin kropp och bollen. Eller taekwondo-kämparna, som snabbt skall agera och relevant på egna och motstånderens rörelser och samtidigt kunna göra strategiska val om defensiva eller offensiva handlingsmönster i situationen. Eller bågskytten, som skall utveckla förmågan till att prioritera de tankar och stimuli, som är lämpligt i processen och lära sig att bortse från störande information från den egna hjärnan eller omgivningen.

Dessa mentala förutsättningar är helt avgörande för en idrottsutövares förmåga till att lyckas i modern toppidrott. Det handlar om att lära att hantera flöden i form av paralell information, kroppsliga handlingar och tankar, som fortlöpande utvecklar och ändrar sig. Träning av dessa funktioner kan med en dator jämförelse kallas mental ”hårddiskträning”, där förmågan att absorbera och hantera komplex information och använda hela hårddiskens kapacitet till att tränas och utvecklas.

 

 

Digitalisering

Modernt lärande – också den som behövs i toppidrott - handlar inte i första hand om att lära sig, men om val, använda och kombinera dessa uppgifter och kunskapselement på kreativa och nya sätt – snabbt och situationsrelevant. Det finns ett behov av dynamiska inlärningsprocesser, där individer och grupper av individer påverkas och aktiveras i kreativa, skapande processer. Och där deltagaren skall forstås som producent snarare än konsument - som ett lärande, kreativt nyskapande, som hanterar och sätter ihop samtidig och mycket ny information. Med data-analogi kan denna form för inlärning karaktiseras som digital eller samtidig inlärning.

 

I praktiken handlar det om att optimera förmågan till att absorbera och behandla paralell och samtidig information. Att lära sig att klart kunna prioritera i många lägen och skiftande information samtidigt och att vidta lämplig handlingsplan i komplexa situationer. Information, som med stor hastighet och i förnybart flow som finns tillgängliga i momentet. Exempelvis att förhålla sig till ett överraskande ”doubleteam” i ett pressförsvar, som tvingar ett anfallande lag till att inta nya positioner och avbryta sina spelmönster.

 

Det styrande systemet

Utifrån sportspsykologiska och neuropskykologiska perspektiv är de så kallade exekutiva funktioner - det verkställande, styrande systemet i hjärnan, som mental kan tränas och utmanas med hjälp av Fitlight Trainer. Det styrnde systemet verkar i ett samarbete mellan olika delar av hjärnan under inflytande av hjärnans frontala lob i pannregionen, som tar hand om funktioner som planläggning och beslutsfattande, styrning av koncentrationsfokus och prioritering av nyttig och onyttig information. Neuropsykologisk opererer de styrande organen i pannloben i ett inbördes och komplext nätvärkssamspel med andra områden i hjärnan, som involverar tänkande (cortex), känslor och fight-flight-mekanismer (det limbiska systemet) och minnesfunktioner (hippocampus)

FitLight erbjuder övningar för att stimulera det styrande, exekutiva system och bjuder på nya möjligheter för att specialträna den mentala kapacitet till intuitivt förstå och hantera informationsflöde och distraktioner samtidig som kroppen är i gång med sina sportsspecifika funktioner. Med övningar, som är roliga, motiverande och kan byggas in i välkända eller nya tekniska och taktiska övningar för den specifika sportsgrenen.

 

 

 

 

 

 

Fokus och koncentration – 5 träningskategorier

Mentala träningsövningar för stimulering av vesäntliga, styrande funktioner, kan uppdelas i 5 huvudkategorier

. Se exempel på övningar under respektive kategorier

 

 • Prioritering av information – utvalt fokus
  • Hantering av stress och störningar, impulskontroll – att reagera snabbt på utvald information och avstå reaktion på andra beslutsfattande
 • Simultan kapacitet - delad fokus (split attention),
  • arbetsminne och koncentrationsförmåga (attention span)
 • Flexibilitet – skiftande fokus
 • Uthållighet - förnybar fokus (sustained attention)
 • Arousal - mental aktivering, ”tändning”. Mental uppvärmning

 

Övningarna fungerar normalt på flera områden samtidigt

 

FitLight Trainer erbjuder en riktad, systematiserbar och motiverande komplement till arbetet med att utveckla mentala kapacitet i daglig träning och är användbar som ett inspirationssjälvlärande system. Optimal med "fokus-in-action", där utövare utmanas mentalt och fysiskt med störande, skiftande och samtidig information som skall hanteras aktivt och kreativt i samband med regelbundna övningar och i konkurrenssituationer .

Kom i gång med att använda Fitlight till mentala och andra samtidiga utbildningssyfte . Använda exempel från övningen katalog eller experimentera med att göra egna övningar som du finner relevanta. Bara fantasin sätter gränser!

 

 Psykolog Jakob Freil, Psykologgruppen Aros. Danmark

Fler studier finner du här
https://www.fitlighttraining.com/category/research/

Leverans och frakt

Leveranstid:

Kundomdömen