Logga in

X
Psykolog Jakob Freil /Kroppslig, mental och social träning med FitLigh trainert i gruppen Fitlight® / Studier hos Bobo-Konen (FL-800)
Psykolog Jakob Freil /Kroppslig, mental och social träning med FitLigh trainert

Psykolog Jakob Freil /Kroppslig, mental och social träning med FitLigh trainert

 • Översikt
 • Information
 • Leverans

Översikt

Artnr: FL-800

Produktinformation

Kroppslig, mental och social träning med FitLight Trainer

 

Visuell och kroppslig stimulering i förhållande till barn och vuxna med specialpedagogiska behov – autism, ADHD och mental retardering

 

 

Av psykolog Jakob Freil

 

Människor med särskilda, specialpedagogiska behov framträder som regel med olika, kognitiva funktionsnedsättningar, som ungefär centrerar sig i tre överlappande kärnområden:

 

 • ADHD – specifika svårigheter med koncentration, ouppmärksamhet, arousal, impulskontroll och andra styrande eller så kallade exekutiva (utförande) funktioner som planläggning, organisering och öveordnad styrning och kontroll. Människor med ADHD har svårt att filtrera stimuli och att prioritera information. Det kan vara svårt att bibehålla koncentrationen om det saknas, att bevara uthållighet och att klara fokusskiften, som är bland kompetensbasen i att ha allsidiga, sociala relationer.
 • Autismspektrumproblematik - problem med social och kommunikativ förståelse och utbyte. Bl.a. som ett resultat av konkret tänkande, vilket kan göra det svårt att fungera flexsibelt och ömsesidigt på språkligt och abstrakt sätt, begränsad informationskanalkapacitet (vs. simultan kapacitet) och tenderar att detaljeorientering och uppplever stagnation eller rigiditet. Ofta ses problem med sensoriska störningar och sensorisk integration.

 

 • Intellektuell funktionsnedsättning med låg IQ. Retardering och generella inlärningssvårigheter, som generelt gör det svårt att förstå och interagera. Långsam informationsbearbetning, konkret tänkande, svårt att tänka abstrakt och föreställa sig saker, platser och personer, man inte konkret har sett eller känner.

 

Gemensamma utmaningar

Från praxis och nyare forskning vet vi, att det är ganska betydande överlappning mellan de tre diagnostiska områdena, och att människor med de nämnda funktionssvårigheterna alla kan ha svårt med gemensam uppmärksamhet och ömsesidig, social-kommunikativ avläsning och utbyte.

 

 • exekutiva funktioner – det styrande, verkställand system – som är avgörande för människors förmåga att agera självständigt och lämpligt. Det inkluderar förmågan till att fokusera, minnas, planlägga och organisera, och mer allmänt kunna få till och behålla en idé och omsätta den till konkreta handlingar. Detta inkluderar också möjligheten till att hämta vissa impulser till att genomföras i praktiken.
 • rädsla för att inte lyckas i sociala och lärande rum med åtföljande bristande motivation, social tillbakadragenhet eller nederlagsprägel. ångest och nederlagsprägel kan vara en stark livsförsvagande konsekvens för diverse funktionsstörningar.
 • kognitiva empatiska störningar, där olika funktionshinder gör, att man i sociala sammanhang kan tyckas sakna tilräckliga förutsättningar för social och empatisk närvaro.Det faktum att man förlorar känslan av andras behov och perspektiv och därmed i praktiken uppvisar empati-brist, även om man kanske principiellt kan ha en bra, emotionell resonans i hanterbara förhållande.

Nytta av bildmaterial

Barn och vuxna med särskilda utbildningsbehov på grund av ADHD, autism och intellektuella funktionsnedsättningar kan ha svårt att behålla informationen, sociala relationer och språkbaserad interaktion, men kommer ofta dra nytta av visuella och konkreta material som en utgångspunkt för lärande och umgänge.

 

FitLight Trainer utgör med lampor i inbjudande design och klara färger en nyskapande visuell, konkret och flexibel ram för icke-språkliga, kroppsligt och visuellt baserad handling och interaktion. Lampor och interaktion aktiveras genom kroppslig, fysisk aktivitet och har flexibla användningsmöjligheter på väggar, stolpar och golvytor. Den kan användas överallt, där barn och vuxna är. Och den kan användas på kreativa sätt som ensam aktivitet eller gemensam aktivitet med individuellt anpassad svårighetsgrad och hastighet. Apparaturen bjuder på  nyskapande innovation inom visuellt pedagogist material, och det kan användas för träningsmål i förhållande till kognitiv träning av de exekutiva funktioner, fysiska, kroppsliga och sensorisk aktivering och till rammen för social interaktion.

FitLight-systemet ger nya, pedagogiska möjligheter för att styrka motivation, kroppslig och mental funktion och social interaktion. Inklusive att stärka de kognitiva och exekutiva (styrande) funktioner och erbjuda en konkret, dynamisk och visuell inlärningsram för att kunna och våga agera och interagera. Och på på ett motiverande sätt , få eleverna till att kunna ingå i funktionell och sociala inlärning med kroppen som centrum.

 

Tre träningsområden

Specialpedagogisk träning med FitLight kan omfattas i tre övningsskategorier.

 

 • Mental träning – av kognitiva och exekutiva funktioner – det vekställande, styrande systemet. Bl.a. träning av koncentration, uppmärksamhet, arousal, minne och impulskontroll.
 • Kroppslig träning – rörelse, koordination, styrka, balans, sansorisk integration. Motion, kroppskännedom ooch specialpedagogisk idrottsundervisning.
 • Kommunikation och social interaktion – ”joint attention”. Lek och utbyte med vuxen eller med flera barn eller vuxna parallellt och i samtidig interaktion.

 

 

Övningarna fungerar normalt på flera områden samtidigt.

Psykolog Jakob Freil, Psykologgruppen Aros

Leverans och frakt

Leveranstid:

Kundomdömen